1 Forskrift om dekking av skyssutgifter for pasientar i tannhelsetenesta i Hordaland Opne dokument
2 Høyringsbrev - Forskrift om dekking av skyssutgifter Opne dokument
3 Forskrift om dekking av skyssutgifter for pasientar i tannhelsetenesta i Hordaland Opne dokument
4 25.01.18 uttale tannhelse- skyss Opne dokument
5 Tillegg til sak 2017/835 - forskrift om dekking av skyssutgifter for pasientar i tannhelsetenesta i Hordaland Opne dokument