1 Brev til fagskulestyret om nedlegging av heiltidstilbodet ved studiestaden Voss Opne dokument
2 Brev til fagskulestyret Opne dokument