1 Ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskuleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Opne dokument
2 Følgjebrev frå NOKUT Opne dokument
3 Fagskoletilsynsforskriften Opne dokument
4 Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene Opne dokument