1 Rapport på bruk av stimuleringsmidlar 2013 Opne dokument