1 Budsjett 2017 – endringar – ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. Opne dokument
2 Sak PS 11/2017 - tilleggsinformasjon om investeringar i skulebygg Opne dokument
3 Brev frå Bergen kommune, dat. 24.02.17 Opne dokument