1 Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 Opne dokument
2 Investeringsbehov ved Fagskolen i Hordaland 2017 Opne dokument
3 Tilleggsinformasjon - Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 Opne dokument
4 Oversikt over søknadar om investeringsmidlar opplæringssektoren pr 27.03.17 Opne dokument
5 Kunngjering frå Kunnskapsdepartementet om utlysning av utviklingsmidlar Opne dokument