1 Utbygging av stamnett med fiberkablar og datasentre Opne dokument
2 Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre Opne dokument