1 Melding om oppretting av Regionsenterring og Forum for regionsenterkommunar Opne dokument