1 Rapportering for bruk av kompetansemidlar i landbruket 2016 Opne dokument