1 Fråsegn til høyring av rapport frå prosjektet for Odda sjukehus i lys av føringane I Nasjonal helse- og sjukehusplan Opne dokument
2 Prosjektrapport Odda sjukehus Opne dokument
3 Vedlegg 1-11 Prosjektrapport Odda sjukehus Opne dokument
4 Vedlegg KOMMENTARAR TIL PROSJEKTRAPPORT 5 jan 2017 Opne dokument
5 Ekstern kvalitetssikring av Prosjekt Odda sjukehus - Endelig PwC rapport Opne dokument
6 Høyringsbrev Prosjektrapport Odda sjukehus Opne dokument