1 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - status og melding om avgrensa høyring Opne dokument