1 Endring av vedtekter for styret ved Fagskolane i Hordaland Opne dokument
2 Utkast til oppdaterte vedteker for styret ved Fagskolane i Hordaland Opne dokument