1 Godkjenning av Regional planstrategi for Hordala(1) Opne dokument
2 Godkjenning av Regional planstrategi for Hordaland 2016-2020 Opne dokument