1 Rutinar for avhending av utrangert PC-utstyr Opne dokument