1 Innspill fra Senter for voksenopplæringen på Årstad - bekymring i forhold til en gruppe med voksne med minoritetsspråklig bakgrunn Opne dokument