1 Tidstap og kostnadsauke for bussar i kø. Opne dokument