1 Endring i vedtektene til styret for Fagskolane i Hordaland Opne dokument
2 Vedtekter for fagskulestyret Opne dokument