1 Søknad om løyve for Gjerstadfossen kraftverk i Osterøy kommune. Høyringsfråsegn. Opne dokument
2 Rapport frå kulturhistorisk synfaring Opne dokument