1 Rekneskapsresultat hittil i 2017 i kontrollutvalet Opne dokument