1 Saker handsama i fylkestinget som vedkjem Fagskolane i Hordaland Opne dokument