1 Forslag om freding av Kong Oscars gate 70. Høyringsfråsegn Opne dokument
2 Fredingsforslag Opne dokument
3 Kulturminnedokumentasjon Opne dokument