1 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland Opne dokument
2 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - rapport Opne dokument
3 Brev frå Riksantikvaren 21.12.2016 - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - ni landskap er valde ut til register Opne dokument
4 Høyringsnotat - oppsummering av høyringsfråsegnene med merknader frå Riksantikvaren Opne dokument