1 Nye rammevilkår for cruisetrafikken og andre på verdsarvfjordane - uttale frå Verdarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap Opne dokument