1 Rapport: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet Opne dokument
2 Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet, Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 2017 Opne dokument