1 Godkjenning av to prosjektrekneskap Opne dokument
2 Regnskapsavslutning prosjekt nr 00207 - UU - uteområde Opne dokument
3 Regnskapsavslutning prosjekt nr. 00207 - UU - uteområde Opne dokument
4 Regnskapsavslutning prosjekt nr. 02118 Arna vgs - ombygging-tilbygg Opne dokument
5 Regnskapsavslutning prosjekt nr. 02118 Arna vgs. - ombygging-tilbygg Opne dokument
6 Revisors beretning Opne dokument
7 Uttale kontrollutvalet Opne dokument