1 Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen 2017-2023 Opne dokument
2 Forslag til byvekstavtale for Bergen med alle vedlegg til avtalen, datert 110517 Opne dokument