1 Dekkeleggingsprogrammet for 2017 – eventuelle ekstramidlar til Sykkel-VM Opne dokument
2 Notat "Dekkeleggingsprogram for fylkesvegane i Hordaland 2017" Opne dokument
3 Prioriteringsliste 2017 frå SVV Opne dokument
4 Kart dekkelegging 2017 Opne dokument
5 Epost frå Sykkel-VM Opne dokument