1 Høyringsuttale - søknad om uttak av vatn frå Onarheimsvatnet til Alsaker Fjordbruk i Tysnes kommune Opne dokument