1 Svar på spørsmål - plan for sal av del av tomt i Åsane som ikkje skal vere bussanlegg Opne dokument