1 Søknad om ruteløyve for strekninga Bergen sentrum - Nyborg – Opne dokument