1 Valen kraftverk AS – utlån til Opne dokument
2 Valen Kraftverk AS - ansvarlege lån Opne dokument
3 Kopi av brev fra NVE Opne dokument