1 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland per 31.03.2017 Opne dokument