1 Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen, perioden 2018 - 2037 Opne dokument
2 Vedlegg - Ny bypakke for Bergen 12052017 Opne dokument