1 Framdriftsplan for samanslÄing av Sogn og Fjordane og Hordaland Opne dokument
2 Informasjonsbrev frÄ KMD, datert 07.04.17 Opne dokument
3 Intensjonsavtale Opne dokument