1 Klage frå Margrethe Rørnes og Tommy Singdahlsen over Statens vegvesen sitt vedtak om avslag på søknad om dispensasjon frå byggjegrense frå fv 201 for gbnr 144 og 31/145 i Sund kommune Opne dokument
2 Klage frå Margrethe Rørnes og Tommy Singdahlsen over Statens vegvesen sitt vedtak om avslag på søknad om dispensasjon frå byggjegrense frå fv 201 for gbnr 144 og 145 i Sund kommune Opne dokument
3 Klage gjeldande gbnr 144 og 145 i Sund kommune - merknader frå søkjarane Opne dokument