1 Orientering om status for rekneskapen/budsjett pr. 31.05.2017 Opne dokument