1 Særorganutgreiinga - NOU 2017:11 - Forslag om å leggje ned Utrykningspolitiet (UP) Opne dokument
2 Særorganutredningen: Utrykningspolitiet foreslås nedlagt - trafikksikkerheten nedprioriteres Opne dokument