1 Forvaltningsrevisjon av NDLA, Del II - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument
2 Forvaltningsrevisjon - Hordaland fylkeskommune - NDLA II Opne dokument
3 Kommentarer-til-rapport-fra-forvaltningsrevisjon-II-av-NDLA Opne dokument