1 Sak i FUV 23.05.17 - Framlegg til nye vedtekter for NDLA Opne dokument