1 Sak i FUV 23.05.17 - Revisjon av dei etiske retningslinene Opne dokument