1 Protokoll fra Generalforsamlingen for Gløde AS 29. mai 2017 Opne dokument