1 Rekneskapsresultat hittil i 2014 for kontrollutvalet Opne dokument