1 132 kV kraftledning Dalsbotnfjellet vindkraftverk - Fr√łyset transformatorstasjon Opne dokument