1 Rapportering frå NSC Transportgruppe - Møte i Göttingen 29. juni 2017 Opne dokument