1 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland per 30.06.2017 Opne dokument