1 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Revisjonsrapport Opne dokument
2 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune - planlegging av investeringar Opne dokument