1 Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune Opne dokument
2 AUD-rapport nr. 07-17 Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune Opne dokument