1 Ekspertutvalet for regionreforma - innspel til ytterlegare nye fylkeskommunale oppgåver/ansvar Opne dokument
2 Brev frå KMD, datert 29.juli 2017 Opne dokument
3 Mandat for ekspertutvalet, datert 13.juni 2017 Opne dokument