1 Vurdering av grunnlag for uttale til Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018-2027 Opne dokument