1 Søknad frå Taxi/Bus Odda AS om ruteløyve for strekninga Odda - Buer - Strand Opne dokument